Le Roman de Renart

14-01-2016

Donderdag 14 januari 2016 - 20 uur
€8 - leden en leerlingen gratis


 

Lezing door Paul Verhuyck

Van den vos Reynaerde, het meesterwerk van Willem van Boudelo, geschreven tussen 1230 en 1260, is hier genoegzaam bekend. De tweede helft ervan is origineel, maar de eerste helft is een vrije vertaling van de eerste branche «Le Plait» (de rechtzaak) van de Franse Roman de Renart, branche die meestal rond 1179 gedateerd wordt.

 

 

 

Maar de Franse Roman de Renart is veel groter en diverser, met zijn 26 branches. Dat betekent daarom niet dat hij 26 keer groter is, want de branche die Willem vertaald heeft, is toevallig een van de langste. Maar in totaal telt de Franse Roman de Renart toch bijna 30.000 verzen, tegenover ongeveer 3.400 Vlaamse verzen.

 

De Franse Roman de Renart is weleens een dierenepos genoemd, maar is eerder een verzameling van afzonderlijke verhalen, geschreven door verschillende auteurs tussen 1174 en 1250, bijeengebracht in de handschriften vanaf de dertiende eeuw, en genummerd door moderne wetenschappers. Het beste bewijs van zijn succes is het feit dat het oudere woord voor ‘vos’, goupil (van het Latijn vulpiculum) in het Frans sindsdien is vervangen door de eigennaam van Renart die de soortnaam renard is geworden. Ook de vele continuations (vervolgverhalen) in middeleeuws Frans wijzen op zijn enorme populariteit.

 

Paul Verhuyck zal de 26 Franse branches kort presenteren en ze situeren in hun literaire en geografische context, want ofschoon de Franse teksten ouder zijn, blijft Reynaert een Vlaamse uitvinding…

www.paulverhuyck.com