Literatuur

Dag, beste vrienden van Prometheus!

 

Ik hoop dat we er goed in slagen onze doelstellingen waar te maken: de mensen in contact brengen met gerenommeerde schrijvers, dichters, wetenschappers en journalisten, cultuurdragers in de breedste zin van het woord, om zo een extra dimensie toe te voegen aan de geschreven tekst. Want daar draait het om: geschreven tekst letterlijk tot leven laten komen! En waar lukken die live-ontmoetingen beter dan in het ons vertrouwde Porgy? We hebben in al die jaren nog geen gast mogen ontvangen die niet op staande voet verliefd werd op onze cultuurkroeg!  Ons seizoen loopt van september tot eind mei, begin juni.  We ontvangen maandelijks een schrijver, wetenschapper, journalist of  tv-persoonlijkheid.  Het publiek zit slechts enkele meters verwijderd van onze gast , waardoor deze letterlijk aanraakbaar wordt.  Porgy  haalt drempels weg! In januari staat de lezing in het teken van de poëzie. Tijdens de boekenweek nodigen wij twee schrijvers uit en eens per jaar ontvangen wij leerlingen uit de bovenbouw van de middelbare scholen en studenten van de Hogeschool Zeeland voor een lezing in het kader van ckv.Wie is deze  Prometheus eigenlijk? Hij is de zoon van een godin en een Titaan. Zijn naam betekent ‘tevoren wetend’. In de strijd tussen Zeus en de Titanen kiest Prometheus de zijde van Zeus omdat hij meer hecht aan intelligentie dan aan brute kracht en draagt er toe bij dat Zeus heerser wordt over goden en mensen. Maar als Zeus zich ontpopt als een tiran die weinig goeds met de mensen voorheeft, kiest Prometheus de zijde van de mensen aan wie hij intelligentie en allerlei vaardigheden schenkt. Als hij ook nog eens Zeus voor de gek houdt, wreekt deze zich door de mensen de weldaad van het vuur te onthouden. Maar geen nood; Prometheus steelt vuur van het zonnerad en geeft het aan de mensen. Zeus straft daarop de mensen door ons Pandora, de eerste vrouw met een nogal kwaadaardige inborst, te sturen. Prometheus wordt voor eeuwig aan een rots bij de Zwarte Zee geketend.


Een adelaar komt elke dag zijn lever uitpikken die ’s nachts weer aangroeit. Had hij dat van tevoren maar geweten! Voorwaar een gruwelijke marteling, ook al lijkt het ontstaan van een nieuwe lever ‘s nachts de ultieme droom van menig alcoholist. Uiteindelijk wordt Prometheus bevrijd door Zeus’ zoon Herakles. Bij latere Griekse en Romeinse schrijvers wordt Prometheus de schepper van de eerste mensen, uit klei vervaardigd, die hij met hemels vuur bezielt.Me dunkt, we hadden als naam voor onze stichting een slechtere keus kunnen maken! Vuur, bezieling, inspiratie, ambitie, intelligentie en de kunsten; we danken het allemaal aan Prometheus.

 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die het, naast de vrienden van Prometheus, mogelijk maakt dat wij deze activiteiten kunnen blijven organiseren op de manier die ons en onze gasten zo goed bevalt.

 

Graag tot ziens bij de lezingen!

 

Hans Bos, voorzitter Stichting Prometheus