Informatie in verband met culturele
ANBI status

Naam

Stichting  Porgy en Bess Programma - 'Porgy en Bess'

RSIN

815845844

Post- en bezoekadres

Cultuurpodium Porgy en Bess

Stichting Porgy & Bess Programma

Noordstraat 52

4531 GJ Terneuzen

Telefoon 0115-613293

KvK. nr.: 22060064

BTW nr.: NL 815845844-B02

Bestuursleden

Hans Zuiderbaan (voorzitter)

Rob Lucas (penningmeester)

Joke Naughton (secretaris)

Hans Bos (lid)

Jan Neeteson (lid)

Leon Slabber (lid)

Eddy Westveer (lid)

Jan Wisse (lid)

Beloningsbeleid

De bestuurders en andere vrijwilligers van de Stichting Porgy en Bess Programma krijgen geen beloning voor werkzaamheden. Eventueel reëel gemaakte kosten in functie kunnen worden vergoed.

Hoofdlijnen beleidsplan

Het realiseren van hoogwaardige professionele podiumkunst, waaronder muziek en literatuur, in een sfeervolle entourage met goede technische ondersteuning.

 

Download volledig beleidsplan

Doelstelling

Het voorbereiden, realiseren en programmeren van kleinschalige podiumkunst in het algemeen en in de locatie 'Porgy & Bess' aan de Noordstraat 52 te Terneuzen in het bijzonder. De Stichting kent geen winstoogmerk. Bestemming liquidatiesaldo: organisaties met een Anbi status die actief zijn op het gebied van podiumkunsten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Download verslag

Financiële verantwoording

Download financieel overzicht 2013-2014 hoofdlijnen

Download financieel overzicht 2015