De geschiedenis van Frans- en Zeeuws-Vlaanderen

12-09-2014

Vrijdag 12 september 20 uur,

zaal open 19.30 uur

Entree €7,50. Leden A.F. gratis.

Vrijdag 12 september ontmoeten Zeeuws- en Frans-Vlaanderen elkaar in Terneuzen. Dit in het kader van het thema “verbinding” van de Stichting  200 jaar Zeeuws-Vlaanderen. Deze dag staan de taal, de cultuur en de geschiedenis van beide  gebieden centraal.

 

Wat hebben deze gebieden gemeen en waarin verschillen zij van elkaar?

 

Ze zijn geografisch gesitueerd aan de noord- en zuidrand van het historische Graafschap Vlaanderen. Wisselende grenzen hebben erin geresulteerd dat de gebieden respectievelijk zijn “vernederlandst” dan wel “verfranst.”

 

 

Het Graafschap Vlaanderen in de veertiende eeuw

 

Op vrijdag 12 september a.s. gaan we op zoek naar gezamenlijke wortels in taal en geschiedenis. Hoe zag dit gebied er in de donkere middeleeuwen uit? Hoe is de taalgrens ontstaan? Waar ligt de oorsprong van vele culturele uitingen etc.. En wat is hiervan nu nog merkbaar?Het evenement “Frans- en Zeeuws-Vlaanderen: twee landjes apart ontmoeten elkaar” start op 12 september om 14h30 met een lezing door Dr. Hugo Ryckeboer over de dialecten Frans- en Zeeuws- Vlaanderen in de Bibliotheek in Terneuzen.

 

De heer Vanneufville geeft daar een beknopte toelichting over de geschiedenis van Frans-Vlaanderen. Hij heeft zijn studies aan de universiteit van Lille (Rijsel) afgesloten met een doctorstitel in geschiedenis en letteren. Dit maakt hem tot specialist van de landen aan de Noordzee en hun internationale betrekkingen.

 

 

 

Hij heeft Latijn, Grieks, Germaanse talen en Nederlands gestudeerd om direct te kunnen putten uit onbekende bronnen (tenminste in Frankrijk) over de geschiedenis van Vlaanderen.

 

 

 

Meer informatie vindt u hier:

http://zeeuws-vlaanderen.alliance-francaise.nl/ en www.zvl2014.nl

 

 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Alliance Française  Zeeuws Vlaanderen en de afdeling Hulst van den Orde van den Prince ( http://facebook.com/ovdp.hulst ). Met medewerking van de afdelingen Rijsel (Lille) en ’t Zwin van de Orde van den Prince,  ANV afdeling Oost- en Zeeuws-Vlaanderen, de Heemkundige Vereniging Terneuzen en de  Zeeuwse Dialect Vereniging.